fbpx

Đội ngũ

 • Hội đồng tín thác

  Chúng tôi rất may mắn có một hội đồng xuất sắc với những kỹ năng và kinh nghiệm đa dạng. Họ cùng nhau đóng góp vào những thay đổi tích cực cho trẻ em khó khăn ở Việt Nam. Tất cả ủy viên trong hội đồng đều họat động dưới tư cách tình nguyện viên và […]

 • Chủ tịch danh dự

  Alain Cany Alain Cany khởi đầu sự nghiệp tại Credit Commercial de France, giữ nhiều vị trí lãnh đạo tại Pháp trước khi là Phó Tổng Giám Đôc và Trưởng Bộ Phận Phát Triển Kinh Doanh tại  Hồng Kông. Năm 1994 Ông trở thành Tổng Giám Đốc của CCF tại Hồng Kông. Sau đó Ông chuyển […]

 • Đội ngũ nhân viên

  Đội ngũ nhân viên tại saigonchildren luôn cam kết hoạt động nhằm mang tới những thay đổi tích cực cho trẻ em khó khăn tại Việt Nam. Kể từ khi tổ chức được thành lập vào năm 1992, chúng tôi đã phát triển đội ngũ của mình song song với việc mở rộng địa bàn […]

 • Tuyển dụng

  Saigonchildren là một tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động tại Việt Nam, cam kết thực hiện sứ mệnh “gỡ bỏ rào cản đến với giáo dục” cho trẻ em có xuất phát điểm thiệt thòi. Chúng tôi tự hào về môi trường làm việc cởi mở, thân thiện và hết mình hỗ […]