Đội ngũ - Saigon Children’s Charity CIO

Đội ngũ

 • Hội đồng tín thác

  Chúng tôi rất may mắn có một hội đồng xuất sắc với những kỹ năng và kinh nghiệm đa dạng. Họ cùng nhau đóng góp vào những thay đổi tích cực cho trẻ em khó khăn ở Việt Nam. Tất cả ủy  viên trong hội đồng đều họat động dưới tư cách là tình nguyện […]

 • Giám đốc Điều hành

  Damien Roberts đã quản lý các hoạt động quốc tế cho chính phủ Anh ở Anh và Đông Nam Á, với trọng tâm là phát triển kinh tế và thương mại. Anh có kinh nghiệm làm việc trong cả khu vực công và tư, và còn là một giảng viên đại học đã dìu dắt […]

 • Đội ngũ nhân viên

  Đội ngũ nhân viên tại saigonchildren luôn cam kết hoạt động nhằm mang tới những thay đổi tích cực cho trẻ em khó khăn tại Việt Nam. Kể từ khi tổ chức được thành lập vào năm 1992, chúng tôi đã phát triển đội ngũ của mình song song với việc mở rộng địa bàn […]

 • Join Our Team

  saigonchildren là tổ chức phi chính phủ quốc tế lâu năm hoạt động tại Việt Nam với sứ mệnh “gỡ bỏ các rào cản đến với giáo dục” cho trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi tự hào về môi trường làm việc thân thiện với các đồng nghiệp luôn hỗ […]