fbpx

Tuyển dụng

saigonchildren là tổ chức phi chính phủ quốc tế lâu năm hoạt động tại Việt Nam với sứ mệnh “gỡ bỏ các rào cản đến với giáo dục” cho trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi tự hào về môi trường làm việc thân thiện với các đồng nghiệp luôn hỗ trợ lẫn nhau. Tại saigonchildren, bạn sẽ làm việc trong một tổ chức uy tín cùng những người giỏi chuyên môn luôn hết mình vì mục đích cải thiện đời sống cho các trẻ em khó khăn.  

Tuyển dụng:

  1. Quản lý Chương trình Giáo dục Đặc biệt (SNEP Manager)