Join Our Team - Saigon Children’s Charity CIO

Join Our Team

saigonchildren là tổ chức phi chính phủ quốc tế lâu năm hoạt động tại Việt Nam với sứ mệnh “gỡ bỏ các rào cản đến với giáo dục” cho trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi tự hào về môi trường làm việc thân thiện với các đồng nghiệp luôn hỗ trợ lẫn nhau. Tại saigonchildren, bạn sẽ làm việc trong một tổ chức uy tín cùng những người giỏi chuyên môn luôn hết mình vì mục đích cải thiện đời sống cho các trẻ em khó khăn.  

1. Việc làm tại saigonchildren  

Hiện tại không có việc làm nào tuyển dụng. 

2. Trở thành tình nguyện viên tại saigonchildren

Đang tuyển: Sponsorship and Event Volunteer

Chúng tôi luôn chào đón các tình nguyện viên ứng tuyển cho các vị trí cũng như dự án tại tổ chức. Saigonchildren luôn trân trọng những hỗ trợ mà chúng tôi đã nhận được từ các tình nguyện viên, những người đã cống hiến thời gian và công sức để ủng hộ sứ mệnh của chúng tôi.