fbpx

Tuyển dụng

Saigonchildren là một tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động tại Việt Nam, cam kết thực hiện sứ mệnh “gỡ bỏ rào cản đến với giáo dục” cho trẻ em có xuất phát điểm thiệt thòi. Chúng tôi tự hào về môi trường làm việc cởi mở, thân thiện và hết mình hỗ trợ lẫn nhau. Tại saigonchildren, bạn sẽ có cơ hội cộng tác với những tổ chức chuyên nghiệp và những cá nhân tài năng để góp phần cải thiện cuộc sống cho trẻ em khó khăn trên khắp Việt Nam.

 

𝐓𝐢̀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐒𝐮̛̣ 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐥𝐚̃𝐦 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐡