fbpx
Liên hệ

Saigon Children’s Charity CIO

 • Việt Nam
  Điện thoại: +8428 3930 3502
  Email: [email protected]
  Địa chỉ: 59 Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu,
  Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  Số đăng ký tại Việt Nam: 63/CNV-VPĐD
 • UK
  Địa chỉ: 24 Gloucester Road, Teddington,
  Middlesex, TW11 0NU
  Số đăng ký tại Anh Quốc: 1157774
 • USA
  Mr Ian Keller

  Email:  
  Địa chỉ: 459 Columbus Avenue
  Suite #50054
  New York, NY 10024

  Website: www.scc-usa.org