fbpx
Liên hệ

Saigon Children’s Charity CIO

 • Việt Nam
  T: +8428 3930 3502
  E: [email protected]
  A: 59 Trần Quốc Thảo, phường 7,
  Quận 3, Hồ Chí Minh
  Số đăng ký tại Việt Nam: 21/CNV-VPDA
 • UK
  A: 24 Gloucester Road, Teddington,
  Middlesex, TW11 0NU
  Số đăng ký tại Anh Quốc: 1157774
 • USA
  Mr Ian Keller

  E:  
  A: 459 Columbus Avenue
  Suite #50054
  New York, NY 10024

  Website: www.scc-usa.org