fbpx

Tài trợ cá nhân

Cùng chung tay với saigonchildren  góp phần mang lại cơ hội học tập cho trẻ em nghèo. Mỗi đóng góp của bạn sẽ đặt thêm 1 viên gạch trên con đường học vấn của các em.

Bạn có thể đóng góp trực tuyến cho  saigonchildren thông qua dịch vụ Paypal hoặc Just Giving

TÀI TRỢ

Dành riêng cho nhà tài trợ trả thuế ở Anh
TÀI TRỢ JustGiving