fbpx

Tài trợ từ các tổ chức

Hàng năm, nhờ có các đối tác lâu năm của saigonchildren với sự ủng hộ nhiệt thành, các chương trình và dự án của chúng tôi chạm tới được nhiều vùng dự án hơn, và giúp mang lại khởi đầu tốt đẹp hơn cho trẻ em khó khăn trên khắp mọi nẻo đường Việt Nam.

Vui lòng liên hệ qua email: [email protected] hoặc số điện thoại: +84 28 39303502

Saigonchildren cam kết sử dụng các đóng góp để cung cấp chất lượng cao nhất trong việc chăm sóc và hỗ trợ các em nhỏ.