fbpx

Tin tức  |   Sự kiện  |   Stories

Hòa nhạc Giáng Sinh ICO 2020

Cập nhật 24/12/2020: Dàn Hợp xướng và Giao hưởng Quốc tế TP. HCM đã quyết định sẽ vẫn tiếp tục tổ chức chương trình này, vào ngày 4/1/2021, chi tiết xin xem poster bên dưới.  ———— Cập nhật 4/12/2020: Chúng tôi rất tiếc phải thông báo về việc huỷ buổi hoà nhạc Giáng sinh này […]

1 2 3 7