News - Saigon Children’s Charity CIO

Tin tức  |   Sự kiện  |   Stories

Saigonchildren chào đón Chủ tịch Hội đồng Tín thác mới

Saigon Children’s Charity CIO (‘saigonchildren’) vui mừng thông báo việc bổ nhiệm ông David Appleton với vai trò Chủ tịch mới của Hội đồng Tín thác. David nhận nhiệm vụ này tại cuộc họp Ban điều hành hàng quý của saigonchildren diễn ra mới đây vào ngày 14/2/2020. Ông David Appleton sẽ thay thế cho […]

1 2 3 16