fbpx

Chương trình Học bổng Phát triển Trẻ em

Giáo dục có thể giúp trẻ em nghèo phát triển khả năng và có khởi đầu công bằng hơn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trẻ em Việt Nam có ít cơ hội học tập và có nguy cơ bỏ học do nghèo đói và khó khăn cũng như các vấn đề về sức khỏe, địa lý, rào cản kiến thức và khuyết tật..

Nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của các nhà tài trợ, mỗi năm Chương trình Hỗ trợ Học bổng của saigonchildren trao gần 2.000 học bổng cho trẻ em và thanh thiếu niên thiệt thòi, để các em có thể tiếp tục việc học và phát triển trọn vẹn tiềm năng của mình. Số lượng trẻ trải dài từ cấp tiểu học cho đến bậc đại học.

Chúng tôi áp dụng phương pháp tiếp cận toàn diện để giúp trẻ em và thanh thiếu niên tiếp tục theo học tại trường thông qua một hệ thống gọi là Mạng Lưới Cộng Đồng Hỗ Trợ Phát Triển Trẻ Em. Mạng lưới này sẽ liên kết giáo viên, đại diện địa phương và các bạn trẻ ở cấp địa phương. Qua đó, các thành viên cùng đánh giá nhu cầu của từng trẻ, theo dõi sự tiến bộ của các em cũng như cung cấp cho các em những hỗ trợ liên quan để tiếp cận giáo dục.

Bạn có thể xem báo cáo của chương trình cho các năm học vừa qua tại đây:

Năm học 2023 – 2024

Năm học 2022 – 2023

Năm học 2021 – 2022

Năm học 2020 – 2021

Năm học 2019 – 2020

Năm học 2018 – 2019

CƠ SỞ LỰA CHỌN:

Các trẻ tham gia vào chương trình hỗ trợ thông qua một quá trình tuyển chọn cẩn thận bởi saigonchildren và Mạng Lưới Cộng Đồng Hỗ Trợ Phát Triển Trẻ Em. Chúng tôi ghé thăm nhà của các em để đánh giá nhu cầu cần hỗ trợ và lựa chọn một cách nhanh chóng, hiệu quả, công bằng và khách quan các trường hợp cần được hỗ trợ nhất. Các em không cần phải cung cấp giấy khen để được chọn lựa cũng như không phải vượt qua bất kỳ bài kiểm tra năng lực nào. Các em được lựa chọn trên cơ sở:

  • Tình hình tài chính của gia đình (thu nhập trung bình được xếp loại nghèo hoặc cận nghèo dựa trên chuẩn nghèo quốc gia, sinh hoạt phí/ nợ, tài sản).
  • Khả năng thu nhập của gia đình, bao gồm việc các thành viên trong gia đình không có hoặc hạn chế khả năng làm việc do bệnh tật hoặc khuyết tật (nếu có).
  • Hoàn cảnh gia đình, bao gồm cả việc một hoặc cả hai cha mẹ đã bỏ đi, đã qua đời hoặc đang làm việc xa nhà.
  • Thiếu / hỗ trợ hạn chế từ các tổ chức phi chính phủ khác hoặc từ chính phủ.

 

ĐỠ ĐẦU TRẺ NGAY HÔM NAY