fbpx

Chương trình Xây dựng Trường Học và Môi trường Học đường

Mang lại cơ sở vật chất giáo dục phù hợp và tạo điều kiện học tập đầy đủ cho trẻ em có hoàn cảnh thiệt thòi là mối quan tâm của saigonchildren ngay từ những ngày đầu mới thành lập. Chương trình Xây dựng Trường Học và Môi trường Học đường sử dụng các khoảng tài trợ từ phía tư nhân, cùng với những đóng góp từ chính quyền, để xây dựng trường học được sở hữu và vận hành bởi địa phương.

Ngoài việc đảm bảo sự vững chắc, an toàn và tính thẩm mĩ cho trường, saigonchildren còn xây dựng thêm cơ sở vệ sinh, thư viện, sân chơi và phòng học đặc biệt tùy theo nhu cầu của mỗi địa phương.

Saigonchildren tận dụng những trường học này cùng với mạng lưới cộng đồng vững chắc để để nâng cao ý thức địa phương về những vấn đề như tính bền cững, bảo vệ môi trường, sức khỏe…

Từ ngôi trường đầu tiên tại huyện Cần Giờ năm 1993, saigonchildren đã xây dựng hơn 503 phòng học, mở ra tương lai tươi sáng cho hơn 1500 trẻ em có hoàn cảnh thiệt thòi mỗi năm, từ Trà Vinh ở khu vực phía Nam trải dài đến Tuyên Quang ở khu vực miền Bắc.