fbpx

Chương trình Giáo dục đặc biệt

Special Needs Education Programm12.200 CÁ NHÂN THỤ HƯỞNG

Saigonchildren ủng hộ trẻ em có nhu cầu học tập đặc biệt, vì chúng tôi tin rằng sự đa dạng não bộ là điều đáng được tôn trọng và không nên bị đối xử phân biệt. Đó là lý do tại sao chúng tôi điều chỉnh phương pháp tiếp cận để cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho những đứa trẻ này phát triển tốt hơn với sự khác biệt của họ. Thông qua các dự án tiếp cận cộng đồng, can thiệp sớm và giáo dục, cùng với các hoạt động hỗ trợ đa dạng khác, nhiều trẻ em này, đã gặp khó khăn về mặt tài chính, có cơ hội tiếp cận các phương pháp giáo dục chất lượng.

  • Cung cấp can thiệp sớm cho trẻ có rối loạn phổ tự kỷ (ASD) và các rối loạn phát triển thần kinh khác
  • Cung cấp đào tạohỗ trợ cho phụ huynh của trẻ em có nhu cầu đặc biệt
  • Tổ chức các khóa đào tạo để nâng cao năng lực cho các chuyên gia làm việc với trẻ em có nhu cầu đặc biệt cho các tổ chức địa phương
  • Tổ chức các chiến dịch và sự kiện để nâng cao nhận thức của công chúng về Sự đa dạng thần kinh và tôn trọng sự khác biệt

Hiện nay, trọng tâm của chúng tôi là hỗ trợ trẻ em được chẩn đoán rối loạn phổ tự kỷ (ASD) và gia đình trẻ, nhưng chúng tôi mở rộng sự hỗ trợ của mình đến nhiều rối loạn phát triển não bộ khác như bất thường về thị lực và thính lực, rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) và bại não.

Mỗi năm, saigonchildren tài trợ và cung cấp giáo dục, dịch vụ đặc biệt cho gần 2000 trẻ em, phụ huynh và giáo viên trên khắp Việt Nam.

Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết có một đứa trẻ đang gặp khó khăn với ASD hoặc các rối loạn phát triển thần kinh khác, vui lòng truy cập trang SNEP của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Can thiệp sớm

Can thiệp sớm là trọng tâm quan trọng của Chương trình, bởi vì việc phát hiện và can thiệp sớm đối với các rối loạn phát triển như ASD rất quan trọng. Trên toàn cầu, tuổi trung bình phát hiện ASD dao động từ 38 đến 120 tháng. Can thiệp sớm trước tuổi 3 là rất quan trọng để “cải thiện độc lập lâu dài”nhận diện các rủi ro y tế, giáo dục và xã hội đặc trưng đối với trẻ em tự kỷ.

Chúng tôi sử dụng một mô hình giáo dục đa ngành mà bao gồm sự tham gia của các nhà trị liệu ngôn ngữ, các chuyên gia về nghề nghiệp, giáo viên, nhà tâm lý học, bác sĩ tâm thần, bác sĩ nhi khoa, và quan trọng nhất là phụ huynh hoặc người chăm sóc để giải quyết các khó khăn phức tạp xung quanh các rối loạn phát triển.

Đào tạo Chuyên gia

Chương trình cũng cam kết đảm bảo rằng các chuyên gia hỗ trợ cho các em nhỏ này được trang bị đầy đủ công cụ và kiến thức cần thiết cho công việc của mình. Chuyên gia sẽ được tham gia vào 2 khóa học kéo dài 3 năm khác nhau để hiểu rõ nhu cầu của trẻ em và cách can thiệp hiệu quả. Ngoài ra, họ cũng tham gia các khóa học ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển trong lĩnh vực tâm lý học sức khỏe tinh thần.

Bên cạnh đội ngũ chuyên gia của chúng tôi, saigonchildren còn thiết lập mối hợp tác chặt chẽ với nhiều đối tác trong và ngoài nước, đồng lòng xây dựng các nguồn lực điều trị tiên tiến, bao gồm cả những phương pháp có cơ sở khoa học được áp dụng vào thực tiễn giáo dục và điều trị cho các trẻ em có nhu cầu đặc biệt tại Việt Nam. Chúng tôi không chỉ đặt mục tiêu thành lập một Trung tâm mà còn mong muốn xây dựng một mạng lưới quốc gia vững mạnh về chăm sóc và giáo dục cho trẻ em được chẩn đoán rối loạn phổ tự kỷ với sự chất lượng và hiệu quả cao nhất.