fbpx

Tin tức  |   Sự kiện  |   Stories

Novo Nordisk tổ chức khám sức khỏe tổng quát cho gần 300 em học sinh SCC trong 2 năm

Được sự tài trợ của Công ty Novo Nordisk, ngày 03/12/2016 vừa qua, SCC đã tổ chức khám bệnh tổng quát cho 148 em học sinh Tiểu Học và Trung Học Cơ Sở tại huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh mà SCC đang hỗ trợ học bổng. Trong gần 25 năm hoạt động, SCC luôn […]