Thông tin ngân hàng - Saigon Children’s Charity CIO

Thông tin ngân hàng

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc làm nên sự khác biệt trong ngày hôm nay. Saigonchildren đang hỗ trợ hơn 3000 trẻ em mỗi ngày và công việc này chỉ có thể tiếp tục với sự trợ giúp tận tâm mà chúng tôi nhận được từ các cá nhân và tổ chức.
Bạn có thể quyên góp trực tuyến bằng thẻ tín dụng thông qua Justgiving hoặc Paypal

Nếu bạn ở Vương quốc Anh, bạn có thể yêu cầu Gift Aid bằng cách sử dụng Justgiving để quyên góp trực tuyến hoặc điền form này cho chuyển khoản và séc ngân hàng.

Bạn cũng có thể quyên góp thông qua chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản của chúng tôi dưới đây.

Vương Quốc Anh
Account name: Saigon Children’s Charity CIO
Account No.: Within UK: 61470485 (GBP)
Outside UK: 40443961470485 (GBP)
Bank name: HSBC Bank PLC
Bank address: 2 London Road,Twickenham, Middx. TW1 3RY
Sort code: 404439
Swift code: HBUKGB4B
IBAN: GB14HBUK40443961470485
Vietnam 
Account Name: Saigon Children’s Charity CIO
* Nếu ngân hàng của bạn không cho nhập ký tự đặc biệt (‘) trong tên người thụ hưởng, vui lòng thay bằng khoảng trống
Account No.: 001-010800-021 (USD)

001-010800-141 (VND)

Bank name: HSBC Bank (Vietnam) Ltd.
Bank address: The Metropolitan 235 Dong Khoi Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Swift code: HSBCVNVX
Hong Kong
Account Name: The Saigon Children’s Charity CIO
Account No.: 41510613711 (HKD)
Bank name: Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
Bank address: Standard Chartered Tower, Floor 15, 388 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Hong Kong
Bank code: 003
Swift code: SCBLHKHH
USA
* * Đối với người nộp thuế ở Hoa Kỳ, bạn có thể quyên góp cho SCC-USA, một tổ phi lợi nhuận 501 (c) (3) được thành lập cho mục đích hỗ trợ Saigon Children’s Charity CIO tại Việt Nam
Account name: SAIGON CHILDRENS CHARITY USA
Bank Name: PNC Bank
Account No.: 8110175756
Wire transfer within U.S
Domestic Routing No.: 031207607
Wire transfer outside of the U.S
International
SWIFT CODE:
PNCCUS33