fbpx

Minh bạch tài chính

Chúng tôi rất may mắn có một hội đồng xuất sắc với những kỹ năng và kinh nghiệm đa dạng. Họ cùng nhau đóng góp vào những thay đổi tích cực cho trẻ em khó khăn ở Việt Nam. Tất cả ủy viên trong hội đồng đều họat động dưới tư cách là tình nguyện viên và không hề nhận bất kỳ khoản lương nào.

Các ủy viên có trách nhiệm quản lý saigonchildren, đảm bảo mọi công việc suôn sẻ và phục vụ lợi ích cộng đồng như mục tiêu đã đặt ra.

Ngoài ra, các ủy viên đảm bảo hoạt động của saigonchildren tuân theo luật từ thiện Anh, luật pháp Việt Nam và các yêu cầu của Ủy Ban từ thiện Anh.

Sau cùng, các ủy viên đều thống nhất để đảm bảo tính toàn vẹn của hội đồng và tránh bất kỳ xung đột cá nhân hay lạm dụng tài sản của saigonchildren.

Báo cáo hoạt động 2021

Báo cáo hoạt động 2020

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng truy cập vào sổ sách kế toán saigonchildren tại Ủy ban từ thiện Anh