fbpx

Tin tức  |   Sự kiện  |   Stories

Trường học, vệ sinh, và đại dịch COVID-19

Bài viết khách mời của Dana McNairn Vào năm 2010 Liên Hợp Quốc đã công nhận nước và điều kiện vệ sinh là quyền cơ bản của con người, đồng thời nói thêm rằng việc cung cấp nước sạch và vệ sinh cho mọi người là một việc quan trọng để bảo vệ cộng đồng […]