fbpx

Chủ tịch danh dự

Alain Cany khởi đầu nghề nghiệp tại Credit Commercial de France, giữ nhiều vị trí lãnh đạo tại Pháp trước khi là Phó Tổng Giám Đôc và Trưởng Bộ Phận Phát Triển Kinh Doanh tại  Hồng Kông.
Năm 1994 Ông trở thành Tổng Giám Đốc của CCF tại Hồng Kông.
Sau đó Ông chuyển công tác đến Ngân hàng HSBC với chức danh là Trưởng  Bộ Phận Phát Triển Kinh Doanh tại trụ sở chính tại Hồng Kông và Ông được bổ nhiệm là Tổng Giám Đốc Điều Hành của Ngân hàng HSBC tại Việt Nam trong nhiệm kỳ 04 năm từ năm 2003.
Ông Cany được bổ nhiệm là Chủ Tịch Tâp đoàn Jardine Matheson tại Việt Nam từ tháng 08 năm 2007 và là Trưởng Đại Diện kiêm Cố Vấn Cao Cấp cho Công ty N.M Rothschild & Sons cho đến tháng 08/2013.
Ông Cany là Đồng Chủ Tịch Diễn Đàn Doanh Nghiệp Việt Nam (VBF) trong nhiệm kỳ 2012-2014, đại diện các doanh nghiệp nước ngoài.
Ông Cany là Chủ Tịch Hiệp hội Doanh Nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (Eurocham) trong 7 năm  từ năm 2005 -2012.
Ông Cany được trao tặng Bằng Khen của Thủ Tướng vào ngày 06//01/2011 và Huân Chương Hữu Nghị của Chủ Tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa vào ngày 30/03/2011.

Ông tốt nghiệp bằng Cử nhân chuyên ngành kinh tế tại Đại học Paris Pháp và được Tồng Thống Pháp tặng Đệ ngũ đẳng Bắc Đẩu Bội Tinh năm 2002.