fbpx

Đội ngũ nhân viên

Đội ngũ nhân viên tại saigonchildren luôn cam kết hoạt động nhằm mang tới những thay đổi tích cực cho trẻ em khó khăn tại Việt Nam. Kể từ khi tổ chức được thành lập vào năm 1992, chúng tôi đã phát triển đội ngũ của mình song song với việc mở rộng địa bàn các chương trình và dự án, trong vòng 25 năm, chúng tôi đã hỗ trợ trên 14,000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hiện tại, saigonchildren bao gồm 31 nhân viên chính thức. 

Đội ngũ saigonchildren tự hào luôn giữ phong cách làm việc thân thiện và hiệu quả nhằm mang tới ảnh hưởng tích cực nhất cho các đối tượng nhận hỗ trợ & giữ vững hình ảnh chuyên nghiệp về saigonchildren với các đối tác và nhà tài trợ.

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Damien Roberts

TRƯỞNG PHÒNG CHƯƠNG TRÌNH

Nguyễn Thị Duy Hương

TRƯỞNG PHÒNG GÂY QUỸ VÀ TRUYỀN THÔNG

Angélique Masse Nguyen

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH NHÂN SỰ

Lê Lê An Na